یک بام دو هوا:

اتمام فعالیت شهرداران فعلی چه زمان است

  آیا با شروع بکار دوره ششم شورای اسلامی شهرها زمان پایان فعالیت شهرداران فعلی بعنوان شهردار است؟ دوره پنچم شورای اسلامی شهرها ار تاریخ اول شهریور ماه سال 96 شروع به کار ...
صدای میانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۵۵

آیا با شروع بکار دوره ششم شورای اسلامی شهرها زمان پایان فعالیت شهرداران فعلی بعنوان شهردار است؟

دوره پنچم شورای اسلامی شهرها ار تاریخ اول شهریور ماه سال 96 شروع به کار کرده و بعد از تصویب اصلاحیه قانون شوراها و انتخاب شهرداران، زمان پایان خدمت دوره پنچم 13 مردادماه و شروع به کار دوره ششم از 14 مردادماه سال 1400 می‌باشد.

مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی طی نامه ای رسمی به فرمانداران محترم استان در مورد انتخاب شهرداران ابلاغ نموده که شوراهای محترم شهرها مطابق بخشنامه وزیر محترم کشور به شماره 61375/1/3/34 به تاریخ 1392/05/20 اقدام نمایند.

طبق بخشنامه فوق در صورت ابقای شهردار فعلی یا انتخاب شهردار جدید اگر شوراها تمایل به فعالیت شهرداران فعلی داشته باشند شهرداران فعلی تا زمان صدور حکم شهردار فعلی یا جدید می‌توانند به فعالیت خود بعنوان شهردار ادامه دهند. در صورت عدم تمایل فعالیت شهرداران فعلی، شوراها می‌توانند از بین مستخدمین رسمی همان شهرداری یک نفر را بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب و معرفی نمایند.

بخشنامه فوق در تاریخ 1392/05/20 به استناد قانون شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی توسط وزارت کشور تنظیم و ابلاغ شده است.

در سال 1396 اصلاحیه قانون شوراها و انتخاب شهرداران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تائید شورای محترم نگهبان به رئیس جمهور محترم ابلاغ و در تاریخ 1396/05/21 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

با توجه به نظریه مجلس شورای اسلامی در مورد استفساریه بند 1 ماده 80 قانون شوراها و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره 4 ساله شهردار قبلی پایان یافته یا خیر، نسبت به  انتخاب شهردار اقدام نمایند.

طبق تبصره ماده 83 قانون شوراها و انتخاب شهرداران، پس از خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌ انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود

با توجه به مطالب ذکر شده این سوال مطرح است:

از 14 مرداد ماه سال 1400 شهرداری‌ها توسط شهرداران فعلی یا سرپرستین اداره خواهد شد؟!