شهردار آچاچی به دیدار نهال کوچولو رفت

در پی ارسال نامه ی یک کودک اهل آچاچی مبنی بر درخواست اینجا فضای بازی برای کودکان، دکتر تقی پور شهردار آچاچی به دیدار نهال کوچولو نگارنده نامه رفت و قول مساعد داد که تا حد امکان برای ایجاد پارک و فضای بازی برای کودکان تلاش خواهد کرد.
قافلان سسی
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۸

به گزارش قافلان سسی؛ در پی ارسال نامه‌ی یک کودک اهل آچاچی مبنی بر درخواست اینجا فضای بازی برای کودکان، دکتر تقی پور شهردار آچاچی به دیدار نهال کوچولو نگارنده نامه رفت و قول مساعد داد که تا حد امکان برای ایجاد پارک و فضای بازی برای کودکان تلاش خواهد کرد.

جا دارد از این حرکت زیبای دکتر علی تقی پور شهردار مهربان آچاچی تقدیر و تشکر نماییم.