هم درد باشیم اما با اقدامات نه چندان معقول زخم نزنیم .

به هر دلیل و عنوانی هورالعظیم و کرخه و کارون را با سوء مدیریت به بحران بی آبی کشاندند و استان خوزستان را در رنج و زحمت انداختند در حالیکه ...
صدای میانه
۳۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۷

به هر دلیل و عنوانی هورالعظیم و کرخه و کارون را با سوء مدیریت به بحران بی آبی کشاندند و استان خوزستان را در رنج و زحمت انداختند در حالیکه آن سوی دیگر  هور در عراق لبالب از آب است !

ما مردم شریف و انسان دوست از سر عشق به هم میهن دلمان تاب نیاورده دست به کار شدیم. قطره قطره به هور العظیم آب برسانیم! بطری به بطری ...

مردم خوزستان از همه درخواست عاحزانه کرده اند نکنید این کارها را. هور با بطری پر نمیشود. ما تشنه نیستیم و تشنه نمی‌مانیم ....  هور و کرخه و کارون تشنه است. هور و کرخه و کارون ....

حرفشان را گوش کنیم و شان آنها را خراب نکنیم. مسئولین را پاسخگو کنیم و بپرسیم سد کتوند چه تاثیری در این بی آبی داشته و چرا. بپرسیم توسعه صنعت در کویر به چه بهائی؟ خوزستان را رزمندگان مردانه جنگیدند و نگه داشتند اما مسئولان بی تدبیر ویرانش کردند. غیرت کیلویی چند ؟