پروژه گازرسانی به روستاهای خورده بلاغ،ماوی، زرنجین و شاه علی بیگلو در روز پنج شنبه مورخ99/02/25با حضور دکتر مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و مهندس اکبر ناصری رئیس اداره گاز شهرستان میانه به همراه اعضای شورای اداری ضمن رعایت توصیه های بهداش

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۲۷ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۰۸:۲۸

?️پروژه گازرسانی به روستاهای خورده بلاغ،ماوی، زرنجین و شاه علی بیگلو در روز پنج شنبه مورخ99/02/25با حضور دکتر مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و مهندس اکبر ناصری رئیس اداره گاز شهرستان میانه به همراه اعضای شورای اداری ضمن رعایت توصیه های  بهداشتی و پروتکل‌های پیشگیری از بیماری کرونا  افتتاح گردید.

:روابط عمومی اداره گاز شهرستان میانه