کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان میانه هنوز نیامده مالک میانا شده

  منیّت گرای در شعار انتخاباتی کاندیدای مجلس شورای اسلامی شهرستان میانه یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و استاددانشگاه می باشد این ...
صدای میانه
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۶

منیّت

گرای

در شعار انتخاباتی کاندیدای مجلس شورای اسلامی شهرستان میانه

یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و استاددانشگاه می‌باشد این دوره با شعار:

میانام منیم

پا به عرصه انتخابات گذاشته است. البته در ستاد ایشان در بعضی وقت‌ها شاهد این نوع  منیّت از طرف ایشان بوده ایم که افرادی برای دیدار با ایشان مراجعه می‌کردند در سالن انتظار مانند مطب دکتر یا ... باید منتظر می‌ماندند تا دیداری با سرکار خانم نمایند.

شعارهای انتخاباتی، یکی از راه‌های است که نامزدها برای جذب آرای مردم و معرفی برنامه‌ها و اهدافشان در زمان انتخابات می باشد.

در این چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری،مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا شاهد این بوده ایم که بیشتر نامزدهای انتخاباتی با شعارهای آرمان گرای،انقلابی و ... برای پیروز شدن در انتخابات پا به عرصه انتخابات گذاشته و می‌نمایند.

حال اگر این شعارها با یک نوع منیّت همراه باشد باعث خودخواهی، که به "استکبار" تبدیل می شود خواهد شد که این امر هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی اتفاق می‌افتد که ممکن است گروه و جامعه ای را گرفتار استکبار نمایدکند.

چه بسا افرادی که با منیّت مخصوصاٌ در زمان انتخابات پا به عرصه انتخابات می‌گذارند. اگر فردا توسط مردم بعنوان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی منتخب شوند با دید از بالا به پایین به مردم نگاه خواهند کرد و عملکرد ضعیف در انجام وظایف قانونی و حل مشکلات مردم و جامعه خواهند داشت.

پس بیاید این دوره افرادی را بعنوان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتخاب نماییم که هیچگونه منیّت در رفتار و کردار خود نداشته باشند و خود را خادمین مردم و مردم ولی نعمتان خود بدانند.

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: هر چیزی که در انسان غرور ایجاد می‌کند وی را مست می‌نماید و سزاوار است با آنها با احتیاط برخورد کند و آنها عبارتند از: مال و ثروت، قدرت و ریاست، علم و دانش، تعریف و ستایش اغراق آمیز، جوانی و نیروی جوانی که هر کدام باد غرور دارد.