اسامى رسمی و کامل نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای میانه ، آچاچی، ترک، آقکند و ترکمانچای

      ...
صدای میانه
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۷