معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در رزمایش خود حفاظتی از دستگاه‌های اجرایی؛

خود حفاظتی باید جز برنامه های ضروری تمامی دستگاه های شهرستان باشد

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۱

صبح امروز رزمایش خود حفاظتی دفاع از ادارات با هدف شناخت نقاط آسیب‌زا، حفاظت از ساختمان‌ها و اماکن، آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی در مواقع بحران  به مرحله اجرا درآمد.

دکتر محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در این رزمایش با حضور سرزده در برخی ادارات از روند رزمایش و نقاط قوت و ضعف رزمایش خود حفاظتی از امکانات، تاسیسات و ساختمانهای اداری و غیره ... بازدید کرد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی تمامی دستگاه‌ها در مقابله با بحران، خود حفاظتی را از ضروریات تمامی دستگاه‌های شهرستان دانست و افزود: هدف از برگزاری این رزمایش که در طول سال استمرار خواهد یافت وضعیت آمادگی نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی، واکنش سریع کارکنان، تجهیزات ایمنی ساختمان، مولد‌های برق اضطراری، آمادگی کارکنان در امداد رسانی و کمک‌های اولیه، پیش بینی محل امن جهت استقرار نیروها و هدایت ارباب رجوع به محل امن مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در این رزمایش به صورت سرزده موارد خودحفاظتی شرکت نفت، مخابرات در مقابله با بحران را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.