اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی میانه

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد
قافلان سسی
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۷

به گزارش قافلان سسی؛ در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد: 1- آقای سالار آقاخانی فرزند محمد * کد نامزد 142 2- آقای سیاوش ابراهیمی ترکمانی فرزند اسمعلی * کد نامزد 124 3- آقای حسین ابوالقاسم زاده فرزند ایوب * کد نامزد 125 4- آقای امین احمدی ماهی آبادی فرزند حسینعلی * کد نامزد 129 5- آقای حسین اسم خوانی فرزند فرهاد * کد نامزد 141 6- آقای جعفر بابائی فرزند حسن * کد نامزد 148 7- آقای بیوک آقا تنها فرزند علی اصغر * کد نامزد 154 8- آقای جعفر جعفری فرزند محمود * کد نامزد 156 9- آقای حمید چهره فرزند بهرام * کد نامزد 161 10- آقای سید محمدرضا حاجی اصغری فرزند سید تقی * کد نامزد 164 11- آقای سید مرتضی حسینی فرزند میر محمد * کد نامزد 169 12- آقای محمدرضا سلطانی فرزند حسن * کد نامزد 179 13- آقای بابک شاپوری فرزند جهانبخش * کد نامزد 181 14- خانم پریسا شاهلوسلیمانلو فرزند یداله * کد نامزد 184 15- آقای یوسف شکوری فرزند اسمعلی * کد نامزد 185 16- آقای صراف شهریاری فرزند حسن * کد نامزد 186 17- آقای سید مرتضی شهیدی فرزند سید سعید * کد نامزد 187 18- آقای منوچهر صادقی برزلیقی فرزند حسین * کد نامزد 189 19- آقای امید صالحی فرزند سعید * کد نامزد 191 20- آقای یحیی صفی خانی فرزند مالک * کد نامزد 195 21- خانم مریم عبداللهی فرزند علی * کد نامزد 198 22- آقای اکبر عبداللهی ترکمانی فرزند شکرعلی * کد نامزد 212 23- آقای حامد عبدالهی فرزند مهدی * کد نامزد 197 24- خانم حکیمه عبدی پور فرزند غلامحسین * کد نامزد 214 25- آقای حیدر قلی زاده چنار فرزند جمشید * کد نامزد 245 26- آقای محمدعلی قلیزاده فرزند علی * کد نامزد 242 27- آقای جمشید قنبری ممان فرزند احمدعلی * کد نامزد 246 28- خانم شمسی مجدی فرزند ابراهیم * کد نامزد 247 29- آقای عبدالعلی محمودپور فرزند محمود * کد نامزد 251 30- آقای قهرمان مختاری فرزند غفور * کد نامزد 256 31- آقای مهدی مددی فرزند محمدعلی * کد نامزد 259 32- آقای بهروز معتمد فرزند ربعلی * کد نامزد 261 33- خانم مریم میانجی فرزند رستم * کد نامزد 264 34- آقای حسن نجفلوی ترکمانی فرزند حمداله * کد نامزد 274

ضمناً اضافه می‌نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20 آغاز می‌شود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.