بازدید نماینده منتخب مردم میانه در مجلس یازدهم از مجتمع فولاد میانه و شرکت فولاد آذربایجان

نماینده منتخب مردم میانه در مجلس یازدهم از واحدهای مجتمع فولاد میانه و شرکت فولاد آذربایجان، بازدید کرده و روند تولید را در این واحدها خوب ارزیابی نمود. 
قافلان سسی
۲۵ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۷:۵۹

نماینده منتخب مردم میانه در مجلس یازدهم از واحدهای مجتمع فولاد میانه و شرکت فولاد آذربایجان، بازدید کرده و روند تولید را در این واحدها خوب ارزیابی نمود.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد میانه، در ابتدای این بازدید، مدیر مجتمع فولاد میانه و سرپرست شرکت فولاد آذربایجان به بیان گزارشی از عمده اقدامات صورت گرفته جهت افزایش تولید، سود آوری، بومی سازی و رکوردهای کسب شده در طول سالهای اخیر در مجتمع و روند پیشرفت پروژه فولادسازی پرداخت.

ناجی ضمن اظهار رضایت از روند تولید در مجتمع فولاد میانه، گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم به اهداف ترسیم شده در این مجتمع که رکورد تولید سالیانه آهن اسفنجی است، دست یابیم.

اسماعیلی ضمن قدردانی از کارکنان واحدهای مجتمع فولاد میانه و شرکت فولاد آذربایجان، بر اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر مشتری مداری و نیاز سنجی بازارهای هدف و تسریع عملیات راه اندازی واحد فولاد سازی جهت افزایش سطح تولید و کاهش نرخ بیکاری شهرستان میانه تاکید کرد.