تصاویری از "لاله های پاکوتاه" ارتفاعات بزقوش

یک روز بسیار خلوت! نه کوهنوردی و نه دامداری! در روزی که آنچه می‌خواستم را ندیدم! هوا در دشت پس بود، اما در اینجا آفتابی و دلچسب! در مسیر برگشت یکی از هزاران مجموعه لاله ...
صدای میانه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۷

یک روز بسیار خلوت!

نه کوهنوردی و نه دامداری!

در روزی که آنچه می‌خواستم را ندیدم!

هوا در دشت پس بود، اما در اینجا آفتابی و دلچسب!

در مسیر برگشت یکی از هزاران مجموعه لاله پاکوتاه را اینجا در ارتفاع ۲۷۰۰ دیدم، گلی که رنگ و تزئینات متنوعی دارد!

صورتی پر رنگ حاکم بر این جمعیت بود.

لاله‌های پاکوتاه پراکنش مناسبی در بزقوش دارند که از ارتفاع ۱۷۰۰ تا ۳۰۰ زیست می‌کنند.

تصاویر از عادل رمضانی