شب قدر غریبانه در امامزاده اسماعیل (ع) میانه +تصاویر

تصاویری که ملاحظه می کنید ،ساعتی پیش از امامزاده اسماعیل(ع) میانه گرفته شد ،که طی چند سال اخیر و در شب شهادت امام علی(ع)چنین خلوت بودنی بی سابقه بود و ...
صدای میانه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۷

تصاویری که ملاحظه می‌کنید ،ساعتی پیش از امامزاده اسماعیل(ع) میانه گرفته شد ،که طی چند سال اخیر و در شب شهادت امام علی(ع)چنین خلوت بودنی بی سابقه بود و ویروس کرونایی که باعث چنین خلوتی شده است.

تصاویر از غفاری