گزارش تصادف پیکان و پیکان وانت در جاده ترک-میانه

  براثر برخورد دو خودرو در ۵ کیلومتری مسیر ترک دو نفر مصدوم و توسط کارشناسان فوریت های پزشکی با اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان میانه منتقل شد ،این حادثه ساعت ...
صدای میانه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۳

براثر برخورد دو خودرو در ۵ کیلومتری مسیر ترک دو نفر مصدوم و توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی با اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان میانه منتقل شد ،این حادثه ساعت ۲۰ رخ داد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه