مزایده واگذاری امتیاز وانت تلفنی شهرداری آچاچی

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۰۴ اسفند ۹۹ ساعت ۰۹:۲۰

مزایده شهرداری آچاچیشهرداری آچاچی با اتکال به خداوند متعال در نظر دارد امتیاز وانت تلفنی شهر آچاچی را با استناد به مجوز بند 4 شماره 283 تاریخ 99/10/21 شورای اسلامی شهر آچاچی با رعایت آئین نامه مالی شهرداری‌ها با قیمت مبنای کارشناس دادگستری به شماره 3723 تاریخ 99/10/21 به شرح ذیل از طریق مزایده مرحله اول به فروش برساند.

1- متقاضیان بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه 220.000.000 ریال (دویست و بیست میلیون ریال) را به عنوان سپرده به شماره حساب 847526348 شهرداری آچاچی نزد بانک کشاورزی آچاچی واریز و همراه با پیشنهادات کتبی قیمت و اعلام آدرس و شماره تلفن خود به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد و سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد.

3- رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی ضروری می‌باشد.

4- تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از اتمام مهلت مقرر در آگهی هیچ تقاضا و درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

5- برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت وجه المعامله اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده آن ضبط و قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی منعقد خواهد شد.

6- شرکت کنندگان در مزایده بایستی فیش واریزی بابت سپرده به مبلغ 11.000.000 ریال(یازده میلیون ریال) را به همراه اسناد مزایده، کپی شناسنامه و کارت ملی خود و یا کپی مدارک شرکت را پس از امضا در پاکت سربسته "الف" و قیمت پیشنهادی خود را پس از امضاء در پاکت سربسته "ب" و سپس هر دوی آنها را در یک پاکت سربسته قرار داده و ضمن درج مشخصات فردی، آنها را تحویل دبیرخانه شهرداری آچاچی نموده و رسید دریافت نمایند.

7- مهلت شرکت در مزایده عمومی مرحله اول از روز شنبه تاریخ 25/11/99 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 13/12/99 به مدت 18 روز می‌باشد.

8- پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 99/12/14 با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح و برنده مزایده مشخص خواهد شد.

9- جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن 52273034 داخلی 12 در وقت اداری با پیش شماره 041 تماس وبرای اخذ مدارک مزایده به واحد خدمات شهری شهرداری آچاچی مراجعه فرمایید.

10- هزینه نشر و چاپ آگهی و کارشناسی قیمت قطعات بعهده برنده مزایده می‌باشد.

- چاپ آگهی مزایده در روزنامه در مرحله اول، نوبت اول تاریخ چاپ روز شنبه تاریخ 99/11/25

- چاپ آگهی مزایده در روزنامه در مرحله اول، نوبت دوم تاریخ چاپ روز شنبه تاریخ 99/12/02

تقی پور- شهردار

آخرین خبرها

تشدید تامین کالاهای ضروری و اساسی در ایام منهی به آخر سال

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۲ اسفند ۹۹

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه:

راه اندازی عنقریب مرکز شیمی درمانی مهرانه در محل غربالگری سرطان بیمارستان خاتم الانبیاء میانه

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۲ اسفند ۹۹

انتصاب رییس جدید منابع طبیعی و آبخیز داری میانه

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۲ اسفند ۹۹

دوره آموزشی مجازی روزنامه نگاری در آذربایجان‌شرقی آغاز شد

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۲ اسفند ۹۹